Prvi naš dolazak u Warrnambool

skola

↑ Odlazak iz Melbourna u prelepi Warrnambool, 09.08.2017

porodica

↑ Dobrodošlica

skola

↑ Ispred Gocine i Beline nove kuće

porodica

↑ Ispred Gocine i Beline nove kuće

porodica

↑ Put ka Kikinoj farmi

porodica

↑ Jedna od bezbroj prelepih kravljih farmi

porodica

↑ Ulazak na Kikinu farmu

porodica

↑ Gordana sve nadgleda

porodica

↑ Lepa okućnica

porodica

↑ Hay Tomas!

porodica

↑ Gazda Paul uživa u društvu

porodica

↑ Dve najbolje kuvarice planiraju ručak