Idemo u Pojate, Riki se raduje!

skola

↑ (1) Krećemo za Pojate, 18.08.2018

porodica

↑ (1a) Deda Duškova i Nanina kuća, Pojate, 18.08.2018

skola

↑ (1b) Pojate, 18.08.2018

skola

↑ (1c) Pojate, 18.08.2018

porodica

↑ (1d) Pojate, 18.08.2018

porodica

↑ (1e) Pojate, 18.08.2018

porodica

↑ (1f) Riki u dedinom dvorištu, Pojate, 18.08.2018

porodica

↑ (2) U kući babatetke Milane, Pojate, 18.08.2018

porodica

↑ (3) Pojate, 18.08.2018

porodica

↑ (4) Pojate, 18.08.2018

porodica

↑ (5) Pojate, 18.08.2018

porodica

↑ (6) Kod tetke Anđelke i teče Dragana, Pojate, 18.08.2018

porodica

↑ (7) malo roštilja u Paraćinu, 18.08.2018

porodica

↑ (8) Idemo kući, 18.08.2018

Dobro nam došli dragi naši Australci!!!